Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Mobility and Transport
Конференции и срещи на високо равнище

Genoa 2009: The Priority Project 24 "Rotterdam/Antwerp – Duisburg – Basell - Lyon/Genoa"

  • transport policy | transport infrastructure

Практическа информация

Кога
Езици
English

Описание