Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Mobility and Transport
Конференции и срещи на високо равнище

ITS Conference 2012: "Towards first ITS specifications"

  • transport policy | intelligent transport system

Практическа информация

Кога
Езици
English

Описание