Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Mobility and Transport
Конференции и срещи на високо равнище

Launch event of the European Innovation Partnership on Smart cities and communities: "Leading the way in making Europe's cities smarter"

  • transport policy | transport research

Практическа информация

Кога
Езици
English

Описание