Skip to main content
Mobility and Transport
Nyhetsartikel22 september 2016Generaldirektoratet för transport och rörlighet

EU supports inland waterway transport in Belgium