Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Mobility and Transport
Новинарска статия21 юни 2017Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“

Progress report on implementation of the TEN-T network in 2014-2015