Skip to main content
Mobility and Transport
Nyhetsartikel1 augusti 2017Generaldirektoratet för transport och rörlighet

Public consultation: Streamlining the implementation of the Trans-European Transport Network (TEN-T)