Skip to main content
Logotip Europske komisije
Mobility and Transport
Novinski članak22 rujan 2016Glavna uprava za mobilnost i transport

Second mid-term evaluation of the SESAR Joint Undertaking