Skip to main content
Mobility and Transport
Nyhetsartikel24 juni 2020Generaldirektoratet för transport och rörlighet

Speech by Commissioner Vălean on TEN-T revision: first results of the stakeholder consultation, at the European Parliament