Skip to main content
Mobility and Transport
Novinový článok15 apríl 2020Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu

Study supporting the evaluation of Directive 2005/44/EC on Harmonised River Information Services (RIS)