Siirry pääsisältöön
Mobility and Transport

Ajoneuvon paluuta koskevat säännöt 21.2.2022 alkaen

Kysymyksiä ja vastauksia

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tämä Euroopan komission yksiköiden laatima asiakirja ei sido komissiota. Ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuimella on lopullinen toimivalta tulkita unionin lainsäädäntöä.

Asetuksen (EU) N:o 1071/2009 5 artiklan 1 kohdan b alakohta sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2020/1055.

Sovellettavat säännöt: ”Täyttääkseen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn vaatimuksen [tosiasiallinen ja pysyvä toimipaikka jossain jäsenvaltiossa] yrityksen on sijoittautumisjäsenvaltiossa järjestettävä ajoneuvokantansa toiminta varmistaen, että yrityksen käytössä olevat, kansainvälisessä kuljetuksessa käytetyt ajoneuvot palaavat johonkin kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevista toimipisteistä vähintään kahdeksan viikon kuluessa sieltä lähdöstään” (asetuksen (EY) N:o 1071/2009 5 artiklan 1 kohdan b alakohta)

I. Säännön sisältö

II. Määräajat

III. Toimeenpano ja valvonta