Skip to main content
Logotip Europske komisije
Mobility and Transport

Pravilo o vraćanju vozila, kako se primjenjuje od 21. veljače 2022.

Pitanja i odgovori

IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI: Ovaj su dokument pripremile službe Komisije i njime se ne obvezuje Europska komisija. Za pravno obvezujuće tumačenje prava Unije nadležan je isključivo Sud Europske unije.

Članak 5. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 1071/2009 kako je izmijenjen Uredbom (EU) 2020/1055.

Primjenjivo pravilo: „Kako bi se ispunio zahtjev [stvarnog i stabilnog poslovnog nastana u jednoj od država članica] iz članka 3. stavka 1. točke (a), u državi članici poslovnog nastana poduzeće mora (…) organizirati aktivnosti svojeg voznog parka na takav način kojim se osigurava da se vozila koja su na raspolaganju poduzeću i upotrebljavaju se u međunarodnom prijevozu robe vraćaju u jedan od operativnih centara u toj državi članici najkasnije osam tjedana nakon što su ga napustili” (članak 5. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 1071/2009)

I. Bit pravila

II. Vremenski okvir

III. Provedba i kontrola