Skip to main content
Mobility and Transport

Ir-regola dwar ir-ritorn tal-vettura kif applikabbli mill-21 ta’ Frar 2022

Mistoqsijiet u Tweġibiet

DIKJARAZZJONI TA’ ĊAĦDA TA’ RESPONSABBILTÀ: Dan id-dokument tħejja mis-servizzi tal-Kummissjoni u ma jorbotx lill-Kummissjoni Ewropea. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea biss hija kompetenti sabiex tinterpreta b’mod awtorevoli d-dritt tal-Unjoni.

L-Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 ġie emendat bir-Regolament (UE) 2020/1055.

Ir-regola applikabbli “Sabiex jiġi ssodisfat ir-rekwiżit [li jkun hemm stabbiliment effettiv u stabbli fi Stat Membru] stabbilit fil-punt (a) tal-Artikolu 3(1), fl-Istat Membru ta’ stabbiliment, l-impriża għandha (...) torganizza l-attività tal-flotta tal-vetturi tagħha b’tali mod li jiġi żgurat li l-vetturi li jkunu għad-dispożizzjoni tal-impriża u użati fit-trasport internazzjonali jirritornaw lejn wieħed miċ-ċentri operazzjonali f’dak l-Istat Membru tal-inqas fi żmien tmien ġimgħat wara li jitilqu minn hemm” (l-Artikolu 5(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009)

I. Sustanza tar-regola

II. Perjodu taż-żmien

III. Infurzar u kontroll