Skip to main content
Mobility and Transport

Küsimused ja vastused piiriületuste sõidumeerikusse käsitsi sisestamise kohta vastavalt määrusele (EL) nr 165/2014

VASTUTUSE VÄLISTAMINE: käesoleva juhendi on koostanud komisjoni talitused ning see ei ole Euroopa Komisjoni jaoks siduv. Liidu õigusaktide siduva tõlgendamise pädevus on ainult Euroopa Liidu Kohtul.