Skip to main content
Mobility and Transport

Kérdések és válaszok a határátlépéseknek a közúti közlekedésben használt, a 165/2014/EU rendelet szerinti menetíró készülékekben történő manuális rögzítéséről

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT: Az útmutatót a Bizottság szervezeti egységei dolgozták ki, és az nem jelent kötelezettségvállalást az Európai Bizottság részéről. Az uniós jog hitelt érdemlő értelmezése az Európai Unió Bírósága kizárólagos hatáskörébe tartozik.