Skip to main content
Mobility and Transport

Klausimai ir atsakymai dėl sienos kirtimo registravimo tachografuose rankiniu būdu pagal Reglamentą (ES) Nr. 165/2014

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO PAREIŠKIMAS. Šį vadovą parengė Komisijos tarnybos ir jis Europos Komisijos neįpareigoja. Autoritetingai aiškinti Sąjungos teisę yra kompetentingas tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.