Przejdź do treści głównej
Mobility and Transport

Pytania i odpowiedzi dotyczące ręcznego rejestrowania w tachografie przekroczenia granicy na podstawie rozporządzenia (UE) nr 165/2014

ZASTRZEŻENIE PRAWNE: Przewodnik ten został przygotowany przez służby Komisji i nie jest dla Komisji Europejskiej wiążący. Jedynie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest upoważniony do interpretowania prawa Unii w wiążący sposób.