Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Mobility and Transport

Правила за каботажа, приложими от 21 февруари 2022 г.

Въпроси и отговори

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Настоящият документ е изготвен от службите на Комисията и не обвързва Европейската комисия. Единствено Съдът на Европейския съюз е компетентен да дава задължителни тълкувания на правото на ЕС.

I. Входящ международен превоз

II. Понятието „каботажен превоз“

III. Времева рамка за каботажа

IV. Каботаж в друга държава членка

V. Документи

VI. Друго