Přejít na hlavní obsah
Mobility and Transport

Pravidla týkající se kabotáže, jež jsou použitelná od 21. února 2022

Časté otázky

UPOZORNĚNÍ: Tento dokument připravily útvary Evropské komise, ale Komisi k ničemu nezavazuje. K závaznému výkladu práva Unie je příslušný pouze Soudní dvůr Evropské unie.

I. Příchozí mezinárodní přeprava

II. Koncept kabotáže

III. Časový rámec kabotáže

IV. Kabotáž v jiném členském státě

V. Doklady

VI. Ostatní