Põhisisu juurde
Mobility and Transport

Kabotaažieeskirjad, mida kohaldatakse alates 21. veebruarist 2022

Küsimused ja vastused

VASTUTUSE VÄLISTAMINE. Käesoleva dokumendi on koostanud komisjoni talitused ning see ei ole Euroopa Komisjoni jaoks siduv. Liidu õiguse siduva tõlgendamise pädevus on ainult Euroopa Liidu Kohtul.

I. Saabuvad rahvusvahelised veod

II. „Kabotaažveo“ mõiste

III. Kabotaaži ajakava

IV. Kabotaaž teises liikmesriigis

V. Dokumendid

VI. Muu