Направо към основното съдържание
Mobility and Transport

Въпроси и отговори относно ръчното записване на преминаванията през границите в тахографите съгласно Регламент (ЕС) № 165/2014

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Настоящото ръководство е изготвено от службите на Комисията и не обвързва Европейската комисия. Единствено Съдът на Европейския съюз е компетентен да дава задължителни тълкувания на правото на Съюза.