Skip to main content
Mobility and Transport

Întrebări și răspunsuri privind introducerea manuală în tahografe a informațiilor privind trecerea frontierei, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 165/2014

DECLARAȚIE DE DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII: Prezentul ghid a fost elaborat de serviciile Comisiei și nu angajează Comisia Europeană. Numai Curtea de Justiție a Uniunii Europene are competența de a formula interpretări obligatorii ale dreptului Uniunii.