Gå direkt till innehållet
Mobility and Transport

Frågor och svar om manuell registrering av gränspassager i färdskrivare enligt förordning (EU) nr 165/2014

ANSVARSFRISKRIVNING: Denna handledning har utarbetats av kommissionens avdelningar och medför inga skyldigheter för Europeiska kommissionen. Endast Europeiska unionens domstol har behörighet att avgöra hur EU-rätten ska tolkas.