Prejsť na hlavný obsah
Mobility and Transport

Otázky a odpovede o manuálnom vkladaní informácií o prekročení hranice do tachografov podľa nariadenia (EÚ) č. 165/2014

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI: Táto príručka bola vypracovaná útvarmi Komisie a nezaväzuje Európsku komisiu. Právomoc záväzne vykladať právne predpisy Únie má len Súdny dvor Európskej únie.