Skip to main content
Mobility and Transport

Vragen en antwoorden over de manuele registratie van grensoverschrijdingen in de tachograaf overeenkomstig Verordening (EU) nr. 165/2014

LET OP: Deze richtsnoeren zijn opgesteld door de diensten van de Commissie en houden geen verplichting voor de Europese Commissie in. Alleen het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd om het Unierecht bindend uit te leggen.