Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Mobility and Transport

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη χειροκίνητη καταγραφή της διέλευσης των συνόρων στους ταχογράφους δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ο παρών οδηγός καταρτίστηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και δεν δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο να ερμηνεύει έγκυρα το δίκαιο της Ένωσης.