Přejít na hlavní obsah
Mobility and Transport

Časté otázky týkající se ručně prováděného zaznamenávání překročení hranic v tachografech podle nařízení (EU) č. 165/2014

PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Tyto instrukce připravily útvary Evropské komise a pro Komisi nepředstavují žádný právní závazek. K závaznému výkladu práva Unie je příslušný pouze Soudní dvůr Evropské unie.