Pāriet uz galveno saturu
Mobility and Transport

Jautājumi un atbildes par robežšķērsošanas vietu manuālu reģistrēšanu tahogrāfos saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 165/2014

ATRUNA. Šo ceļvedi ir sagatavojuši Komisijas dienesti, un tas neuzliek Eiropas Komisijai nekādas saistības. Autoritatīva Savienības tiesību aktu interpretācija ir vienīgi Eiropas Savienības Tiesas kompetencē.