Skip to main content
Mobility and Transport

Mistoqsijiet u Tweġibiet dwar ir-reġistrazzjoni manwali tal-qsim tal-fruntieri f’takografi skont ir-Regolament (UE) Nru 165/2014

DIKJARAZZJONI TA’ ĊAĦDA TA’ RESPONSABBILTÀ: Din il-gwida tħejjiet mis-servizzi tal-Kummissjoni u ma torbotx lill-Kummissjoni Ewropea. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea biss hija kompetenti sabiex tinterpreta b’mod awtorevoli d-dritt tal-Unjoni.