Skip to main content
Mobility and Transport

Ceisteanna agus Freagraí maidir le trasnuithe teorann a thaifeadadh de láimh le tacagraif faoi Rialachán (AE) Uimh. 165/2014

SÉANADH: Is iad seirbhísí an Choimisiúin a d’ullmhaigh an treoirleabhar seo agus ní chuirtear an Choimisiún Eorpach faoi cheangal leis. Is í Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, agus í sin amháin, atá inniúil ar dhlí an Aontais a léirmhíniú.