Přejít na hlavní obsah
Mobility and Transport

Pravidla týkající se návratu vozidla, jež platí od 21. února 2022

Časté otázky

UPOZORNĚNÍ: Tento dokument připravily útvary Evropské komise, ale Komisi k ničemu nezavazuje. Závazný výklad práva Unie přísluší pouze Soudnímu dvoru Evropské unie.

Ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1071/2009 ve znění nařízení (EU) 2020/1055

Platné předpisy: „Aby podnik splnil požadavek [pravomocného a trvalého usazení v členském státě] podle čl. 3 odst. 1 písm. a), musí v členském státě usazení (...) organizovat činnosti svého vozového parku způsobem, který zajistí, aby se vozidla, jež tento podnik má k dispozici a jež jsou používána v mezinárodní přepravě, vrátila do některé z provozoven v daném členském státě nejpozději osm týdnů poté, co jej opustila“ (čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1071/2009)

I. Podstata předpisu

II. Časový rámec

III. Prosazování práva a kontrola