Direct la conținutul principal
Mobility and Transport

Cerința privind întoarcerea vehiculului, așa cum se aplică începând cu 21 februarie 2022

Întrebări și răspunsuri

DECLARAȚIE DE DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII: Acest document a fost elaborat de serviciile Comisiei și nu angajează Comisia Europeană. Numai Curtea de Justiție a Uniunii Europene are competența de a formula interpretări obligatorii ale dreptului Uniunii.

Articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2006, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/1055

Norma aplicabilă: „În vederea respectării cerinței stabilite la articolul 3 alineatul (1) litera (a) [de a avea un sediu real și stabil pe teritoriul unui stat membru], în statul membru de stabilire o întreprindere trebuie (...) să organizeze activitatea parcului său de vehicule în așa fel încât să se asigure că vehiculele aflate la dispoziția întreprinderii și folosite în transportul internațional se întorc la unul dintre centrele operaționale din statul membru respectiv în termen de opt săptămâni de la plecarea din acesta” [articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009]

I. Conținutul cerinței

II. Calendar

III. Măsuri de asigurare a respectării și control