Gå til hovedindholdet
Mobility and Transport

Regel om køretøjets tilbagevenden, som finder anvendelse fra den 21. februar 2022

Spørgsmål og svar

ANSVARSFRASKRIVELSE: Dette dokument er udarbejdet af Kommissionens tjenestegrene og forpligter ikke Europa-Kommissionen. Det er kun Den Europæiske Unions Domstol, der har kompetence til at fortolke EU-lovgivningen autoritativt.

Artikel 5, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1071/2009 som ændret ved forordning (EU) 2020/1055.

Gældende regel: "for at opfylde kravet [om et faktisk etableret og varigt forretningssted i en af medlemsstaterne] i artikel 3, stk. 1, litra a), skal en virksomhed i etableringsmedlemsstaten (...) planlægge sin flåde af køretøjers aktiviteter på en sådan måde, at det sikres, at køretøjer, som virksomheden råder over, og som anvendes til international transport, vender tilbage til en af driftscentralerne i denne medlemsstat senest otte uger efter, at de har forladt den" (artikel 5, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1071/2009)

I. Reglens indhold

II. Tidsramme

III. Håndhævelse og kontrol