Pāriet uz galveno saturu
Mobility and Transport

Noteikums par transportlīdzekļu atgriešanos, kas piemērojams no 2022. gada 21. februāra

Jautājumi un atbildes

ATRUNA: Šo dokumentu ir sagatavojuši Komisijas dienesti, un tas neuzliek Eiropas Komisijai nekādas saistības. Autoritatīva Eiropas Savienības tiesību aktu interpretācija ir vienīgi Eiropas Savienības Tiesas kompetencē.

Ar Regulu (ES) 2020/1055 grozītās Regulas (EK) Nr. 1071/2009 5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Piemērojamie noteikumi: “Lai izpildītu 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā izvirzīto prasību, uzņēmumam dalībvalstī, kurā tas veic uzņēmējdarbību, ir jāatbilst šādiem nosacījumiem: (...) tas organizē sava autoparka darbību tā, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļi, kas ir uzņēmuma rīcībā un tiek izmantoti starptautiskos pārvadājumos, atgrieztos vienā no saimnieciskās darbības centriem, kas atrodas minētajā dalībvalstī, vismaz astoņu nedēļu laikā pēc izbraukšanas no tā.” (Regulas (EK) Nr. 1071/2009 5. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

I. Tiesību normas saturs

II. Termiņš

III. Izpilde un kontrole