Direct naar de inhoud
Mobility and Transport

Regel inzake de terugkeer van het voertuig - van toepassing sinds 21 februari 2022

Vragen en antwoorden

LET OP: Dit document is opgesteld door de diensten van de Commissie en houdt geen verplichting voor de Europese Commissie in. Alleen het Hof van Justitie van de Europese Unie is bevoegd om het Unierecht bindend uit te leggen.

Artikel 5, lid 1, punt b), van Verordening (EG) nr. 1071/2009, als gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/1055.

Toepasselijke regel: “om te voldoen aan de in artikel 3, lid 1, punt a), vastgestelde eis dat een onderneming [werkelijk en op duurzame wijze in een lidstaat moet gevestigd zijn], moet een onderneming in de lidstaat van vestiging de activiteit van haar voertuigenpark zodanig organiseren dat de voertuigen waarover de onderneming beschikt en die voor internationaal vervoer worden gebruikt, ten minste binnen acht weken na vertrek uit de lidstaat terugkeren naar een van de exploitatievestigingen in die lidstaat;” (artikel 5, lid 1, punt b), van Verordening (EG) nr. 1071/2009)

I. Inhoud van de regel

II. Termijn

III. Handhaving en controle