Skip to main content
Mobility and Transport

Riail maidir le filleadh na feithicle mar is infheidhme ón 21 Feabhra 2022

Ceisteanna agus Freagraí

SÉANADH: Is iad seirbhísí an Choimisiúin a d’ullmhaigh an doiciméad seo agus ní chuirtear an Coimisiún Eorpach faoi cheangal leis. Is í Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, agus í sin amháin, atá inniúil ar dhlí an Aontais a léirmhíniú.

Airteagal 5(1)(b) de Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 arna leasú le Rialachán (AE) 2020/1055

An riail is infheidhme: “d’fhonn an ceanglas [maidir le bunaíocht éifeachtach chobhsaí i mBallstát] a leagtar síos i bpointe (a) d’Airteagal 3(1) a chomhlíonadh, eagróidh gnóthas (...) gníomhaíocht a fhlít feithiclí sa Bhallstát bunaíochta ar bhealach lena gcinnteofar go bhfillfidh feithiclí atá ar fáil don ghnóthas agus a úsáidtear in iompar idirnáisiúnta ar cheann de na lárionaid oibríochtúla sa Bhallstát sin laistigh d’ocht seachtaine ar a laghad tar éis dó é a fhágáil” (Airteagal 5(1)(b) de Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009)

I. Substaint na rialach

II. Tráthchlár

III. Forfheidhmiú agus rialú