Preskoči na glavno vsebino
Mobility and Transport

Pravilo glede vračanja vozil, ki se uporablja od 21. februarja 2022

Vprašanja in odgovori

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: ta dokument so pripravile službe Komisije in Evropske komisije ne zavezuje. Sodišče Evropske unije je edino pristojno za uradno razlago prava Unije.

Člen 5(1)(b) Uredbe (ES) št. 1071/2009, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/1055

Pravilo, ki se uporablja: „Za izpolnitev zahteve [glede dejanskega in stalnega sedeža v eni od držav članic] iz točke (a) člena 3(1) mora podjetje v državi članici sedeža (...) delovanje svojega voznega parka organizirati tako, da zagotovi, da se vozila, ki jih ima na voljo in se uporabljajo za mednarodni prevoz, vrnejo v enega od operativnih centrov v tej državi članici najpozneje v osmih tednih po tem, ko so ga zapustila“ (člen 5(1)(b) Uredbe (ES) št. 1071/2009)

I. Vsebina pravila

II. Časovni okvir

III. Izvrševanje in nadzor