Skip to main content
Mobility and Transport

A járművek visszatérésére vonatkozó, 2022. február 21. óta alkalmazandó szabály

Kérdések és válaszok

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT: Ezt a dokumentumot a Bizottság illetékes szervezeti egységei dolgozták ki. A dokumentum nem jelent elköteleződést az Európai Bizottság részéről. Az uniós jog hitelt érdemlő értelmezése az Európai Unió Bíróságának kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az (EU) 2020/1055 rendelettel módosított 1071/2009/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja

Alkalmazandó szabály: „A 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában [a valamelyik tagállamban tényleges és állandó székhely meglétére vonatkozóan] meghatározott követelmény teljesítéséhez a vállalkozásnak a székhelye szerinti tagállamban [...] a járműállományának tevékenységét úgy kell megszerveznie, hogy a vállalkozás rendelkezésére álló, nemzetközi fuvarozásra használt járművek az elindulást követően nyolc héten belül visszatérjenek az adott tagállam egyik működési központjába” (az 1071/2009/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

I. A szabály lényegi elemei

II. Időkeret

III. Végrehajtás és ellenőrzés