Skip to main content
Mobility and Transport

Taisyklė dėl transporto priemonės grįžimo, taikoma nuo 2022 m. vasario 21 d.

Klausimai ir atsakymai

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO PAREIŠKIMAS. Šį dokumentą parengė Komisijos tarnybos ir juo Europos Komisija neįpareigojama. Autoritetingai aiškinti Sąjungos teisę yra kompetentingas tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 5 straipsnio 1 dalies b punktas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2020/1055.

Taikoma taisyklė: „siekdama įvykdyti 3 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą reikalavimą [turėti faktinę ir nuolatinę buveinę valstybėje narėje], įmonė įsisteigimo valstybėje narėje turi (...) organizuoti savo transporto priemonių parko veiklą taip, kad būtų užtikrinta, jog įmonės turimos transporto priemonės, kurios naudojamos tarptautiniam krovinių vežimui, grįžtų į vieną iš veiklos centrų toje valstybėje narėje ne vėliau kaip per aštuonias savaites nuo išvažiavimo iš jos“ (Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 5 straipsnio 1 dalies b punktas).

I. Taisyklės esmė

II. Terminai

III. Vykdymo užtikrinimas ir kontrolė