Przejdź do treści głównej
Mobility and Transport

Przepisy dotyczące powrotu pojazdu stosowane od 21 lutego 2022 r.

Pytania i odpowiedzi

ZASTRZEŻENIE: Dokument ten został przygotowany przez służby Komisji i nie jest dla Komisji Europejskiej wiążący. Jedynie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest upoważniony do interpretowania prawa Unii w wiążący sposób.

Art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 zmienionego rozporządzeniem (UE) 2020/1055

Obowiązujący przepis: „Aby spełnić wymóg [posiadania rzeczywistej i stałej siedziby w państwie członkowskim] określony w art. 3 ust. 1, przedsiębiorca musi w danym państwie członkowskim siedziby (…) organizować przewozy flotą pojazdów w taki sposób, aby pojazdy, którymi dysponuje przedsiębiorca i które są wykorzystywane w przewozach międzynarodowych, wracały do jednej z baz eksploatacyjnych w tym państwie członkowskim nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od jego opuszczenia” (art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009)

I. Zakres przepisu

II. Ramy czasowe

III. Egzekwowanie przepisów i kontrola